Điện thoại hỗ trợ:
0934 402 194

Các bài giảng Phật Giáo về Sức khỏe, Chuyển nghiệp, Sự chết

Ngày đăng: 24-02-2018 14:18:28

Danh sách các bài giảng về Sức khỏe, Chuyển nghiệp, Sự chết:

Phần 1: Sức khỏe

 1. Ai sắp đặt số phận cho chúng ta - TT. Thích Chân Quang
 2. Ăn chay - Sức khỏe và môi trường - ĐĐ. Thích Phước Tiến
 3. Ung thư và thái độ người Phật tử - ĐĐ. Thích Phước Tiến
 4. Cẩm nang kỳ lạ của TS. Nguyễn Mạnh Hùng
 5. Sức khoẻ và Bệnh tật - TT. Thích Chân Quang
 6. Xin bảo trọng - TT. Thích Chân Quang
 7. Bệnh - Nỗi lo và niềm đau - ĐĐ.Thích Phước Tiến
 8. Bí ẩn từ nghịch cảnh – ĐĐ. Thích Phước Tiến
 9. Bình an trong nghịch cảnh – ĐĐ. Thích Phước Tiến
 10. Bí quyết sống thọ và khỏe - TT. Thích Nhật Từ
 11. Họa phước khó lường - ĐĐ. Thích Phước Tiến
 12. Ở hiền gặp lành hay dữ - ĐĐ. Thích Phước Tiến
 13. Triết lý về Xác thân – TT. Thích Chân Quang

Phần 2: Nghiệp và Chuyển nghiệp

 1. Tâm linh nghĩa là gì - TT. Thích Chân Quang
 2. Câu A Di Đà Phật nói lên Điều gì - ĐĐ. Thích Phước Tiến
 3. Đâu là chỗ nương tựa bình an – ĐĐ. Thích Phước Tiến
 4. Đời là một giấc mộng – ĐĐ. Thích Phước Tiến
 5. Vì vô minh con tạo lỗi lầm - ĐĐ. Thích Phước Tiến
 6. Chuyển nghiệp – TT. Thích Chân Quang
 7. Đổ nghiệp là gì – ĐĐ. Thích Phước Tiến
 8. Khắc phục lỗi lầm – ĐĐ. Thích Phước Tiến
 9. Nghiệp của thân - TT. Thích Chân Quang
 10. Nghiệp và định mệnh – ĐĐ. Thích Phước Tiến
 11. Nghiệp và Nguyện - TT. Thích Chân Quang
 12. Nghiệp –Người bạn đồng hành – ĐĐ. Thích Phước Tiến
 13. Nhổ tận gốc của Nghiệp - ĐĐ. Thích Trí Huệ
 14. Niệm Phật hết bệnh Ung thư - Sư cô Quảng Phước
 15. Phật Pháp nhiệm màu - ĐĐ. Thích Phước Tiến
 16. Quan Âm cứu khổ - Thích Phước Tiến
 17. Khuyên người Quy Y – ĐĐ. Thích Phước Tiến
 18. Tâm chuyển Nghiệp chuyển – ĐĐ. Thích Phước Tiến
 19. Tội và Phước – ĐĐ. Thích Phước Tiến
 20. Triết lý Nhân Quả - ĐĐ. Thích Phước Tiến
 21. Làm gì để hết tội – ĐĐ. Thích Phước Tiến
 22. Phật ơi con biết khổ rồi – ĐĐ. Thích Phước Tiến
 23. Sám hối có hết tội không – ĐĐ. Thích Phước Tiến
 24. Ý nghĩa của việc Sám hối – TT. Thich Chân Quang
 25. Sợ tội, làm sao tu theo Phật – ĐĐ. Thích Phước Tiến
 26. Vượt qua bể khổ - ĐĐ. Thích Phước Tiến

Phần 3: Chuẩn bị cho ngày cuối

 1. Triết lý về Sự Chết – TT. Thích Chân Quang
 2. Chuẩn bị cho ngày cuối - TT. Thích Chân Quang
 3. Đường về cõi Phật - ĐĐ. Thích Phước Tiến
 4. Hành trang ngày cuối - ĐĐ.Thích Phước Tiến
 5. Chuyện luân hồi - TT. Thích Chân Quang
 6. Chuyện luân hồi hiện đại – TT. Thích Chân Quang
 7. Giải thoát là gì - ĐĐ. Thích Phước Tiến
 8. Sau cái chết điều gì chờ đón ta - ĐĐ. Thích Phước Tiến
 9. Sau khi chết chúng ta còn lại gì - ĐĐ. Thích Phước Tiến

Chia sẻ:


Bài viết liên quan

0934 402 194